Eğitim » 1* Dalgıç

"1 Yıldız Dalgıçlık" Eğitimi

1. 14 yaşını doldurmuş olmak, 18 yaşından küçükler için velisinin onay belgesi olmak
2. Yüzme bilmek
3. Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin bildirimi imzalamak, 18 yaşından küçükler için velisinin onayı gerekir

Dalıcıların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

Bir yıldız dalıcı: Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Dalış donanımlarını takıp sökebilen, tüm dalış becerilerini kolaylıkla uygulayabilen, yanında üç yıldız dalıcı ya da dalış eğitmeni olması koşulu ile en çok 18 metre derinliğe kadar dalış yapabilen dalıcıdır. Gece dalışı yapamaz.

Bir yıldız dalıcı eğitim dizgesi

Madde 21 - Bir yıldız dalıcı eğitiminde uygulanacak eğitim programı;

a) Teorik ders konuları:

1T1 Yönetsel ders

1. TSSF ve CMAS’ın tanıtımı
2. Bir yıldız dalıcı eğitim programının tanıtımı
3. Katılım koşullarının açıklanması
4. Dalışa engel rahatsızlıklardan söz edilmesi
5. Dalıcı belgesi ve belgenin yeterliliğinin açıklanması

1T2 Temel donanım

1. Maske, palet, soluma borusu ve ağırlık kemerinin seçimi, işlevleri ve kullanım amaçları
2. Maske, palet ve soluma borularının yapısı, özellikleri, kuşanımı, bakımı, testleri ve doğru seçimi
3. Ağırlık sistemlerinin özellikleri, kuşanılması, acil tahliyesi ve yüzerlikteki önemi
4. Dalış donanımının birimlerinin kısaca tanıtılması
5. Eğitim süresince kullanılacak malzemeler
6. Nefes tutma ve sıkışmalar ile ilgili uyarılar

1T3 Dalış işaretleri

1. Sualtı ve yüzeyde el işaretlerinin kullanım nedenleri
2. Uluslararası işaretlerin kullanmanın önemi
3. Dalıcıdan dalıcıya sinyaller, dalıcıdan yüzeye sinyaller
4. Eğitim süresince kullanılacak sinyaller
5. Sinyallere yanıt vermenin önemi

1T4 Basınç hacim ilişkileri

1. Atmosferik basınç, hidrostatik basınç ve mutlak basınç
2. Basınç ve hacim ilişkisi (Boyle kanunu)
3. Basınç altında gazlar, havanın durumu
4. Vücut hava boşluklarına değişen basıncın etkileri
5. Sıkışma problemleri: maske sıkışması, basınç altında kulak ve sinüsler; maske, kulak ve sinüslerin eşitlenmesi
6. Genleşme problemleri, nefes tutma
7. Yüzerlik unsurları ve ayarlamalar

1T5 Donanımlı dalış gereçleri

1. Basit olarak dalış donanımının işlevi, yüksek basıncın ortam basıncına indirilmesi, dalıcının üzerinde yüksek miktarda hava taşıyabilme becerisi
2. Dalış tüpleri, dolumu ve bakımı.
3. Regülatörün işlevi ve bakımı
4. Basınç göstergeleri ve diğer yardımcı malzemeler.
5. Dalış donanımının kullanımı, hazırlığı ve kuşanılması

1T6 Fizik ve fizyoloji

1. İnsanın yaşam destek sistemi, solunum sistemi ve vücudunun metabolik işleyişi
2. Akciğerlerdeki hava değişimi ve her bir gazın işleyişteki rolü
3. Tükenme, bayılma, hipoksi, hipotermi; alınması gereken önlemler

1T7 Yüzerlik gereçleri

1. Dalış süresince rahat olabilmek için denge yeleği kullanımı ve yüzeyde ya da sualtında herhangi bir acil durumda denge yeleği kullanımının önemi
2. Değişik türdeki denge yelekleri ve kendilerine özgü özellikleri, değişik dalış teknikleri için uygun denge yelekleri.
3. Hızlı çıkışın tehlikeleri ve kontrollü çıkış, yüzerliğin ayarlaması ve önerilen yöntemler
4. Denge yeleğini şişirme yöntemleri: Yüksek basınçla, ağızdan ve karbondioksit kartuşu ile avantaj ve dezavantajları
5. Denge yeleğini hazırlama, giyme ve kullanımı ile ilgili olarak dikkat edilmesi gerekenler

1T8 Dalış giysileri ve yardımcı malzemeler

1. En sıcak suda bile ısı yalıtımı için gerekli olan dalış giysilerinin deniz yaşamından koruma özelliği, aşınmaları ve eğitimde kullanılacak donanım
2. Değişik dalış giysilerinin avantaj ve dezavantajları
3. Islak ve kuru dalış giysileri, türleri ve uygun dalış giysisi seçimi
4. Giyinme ve dikkat edilmesi gerekenler
5. Yardımcı malzemelerin kullanımı: Derinlik göstergesi, saat, pusula, yüksek basınç göstergesi, dalış bilgisayarı
6. Sualtı feneri, dalış bıçağı, şamandıra, ip, çanta ve yazı tahtası

1T9 Malzemenin bakımı ve saklanması

1. Her tür dalış malzemesi için uygun bakımın yapılmasının önemi
2. Dalış öncesi hazırlık ve dalış sonrası bakım
3. Tatlı su ile durulama ve genel temizliğin önemi
4. Maske ve dalış elbisesi gibi yıpranıp kullanılamayacak duruma gelebilecek malzemeler için özel bakım uygulamaları
5. Metal parçalarının paslanmanın önleyici uygulamalar
6. Düzenli test ve servis uygulamaları
7. Sezon dışı saklama

1T10 Kendini ve başkasını kurtarma

1. Özenli planlama ile dalış kazalarının engelleyebilmek
2. Belirtilere erken tanı koyarak ve erken önlem almak
3. Doğru hareketi belirlemek ve hangi yönde hareket edileceğinin seçilmesi
4. Kendine yardım ve kendini kurtarma yöntemleri
5. Birlikte çıkış, artı yüzerlikle çıkış ve serbest çıkış için doğru yöntemleri
6. Su içerisinde ve yüzeyde doğru suni solunum uygulaması
7. Yaralıyı suda taşıma, tekneye ya da kıyıya çıkarma
8. Yardım çağırma ve gelen yardımı kullanabilme

1T11 Güvenli dalış kuralları

1. Açık deniz dalışlarının doğru yönetimi
2. Dalış lideri ve dalıştaki rolü
3. Dalış planlaması ve problemli alanların tanımlanması, önlem alınması
4. Dalış arkadaşı sistemi ve dalış güvenliğinin kuralları
5. Dalış öncesi hazırlıklar, malzemelerin kontrolü ve öntoplantı
6. Suya giriş, yüzerlik kontrolü, dalış, dalış yönetimi, çıkış, yüzeye geliş ve sudan çıkış
7. Acil durum kuralları, ayrılma
8. Uluslararası dalış sinyalleri
9. Uluslararası sinyal kodlar

1T12 Dalış bölgesinin seçimi ve koruma

1. Dalış bölgesi nasıl seçilir
2. Ne gibi özellikler aranır
3. Nelere dikkat edilmelidir
4. Hava ve deniz koşullarının değerlendirilmesi.
5. Sualtındaki yaşam ve canlıları tanımak
6. Deniz yaşamı ve çevrenin korunması
7. Dalışın nedeni ve yapılmak istenenler
8. Tehlikeli deniz canlıları, dikkatli olmak ve yaralanmalarda bakım

1T Ek 1 Dalış tablolarına giriş

1. Tabloların tanıtımı, türleri

2. Dekompresyonsuz sportif dalış tabloları
3. Tablolarda kullanılan tanımlar
4. Genel kural ve uygulamalar
5. Dalış planı tasarlama
6. Tablo hesapları

b) Önerilen ders Süreleri: Gerek teorik gerekse de pratik eğitimler için önerilen ders süreleri aşağıdaki programda belirtilmektedir. Teorik ve pratik eğitimlerde öğrenci sayısı ve öğrencilerin eğitim düzeyleri gibi bir takım unsurlar yüzünden süre kesin değildir. Ders sürelerini uzatırken, konuların içeriklerini yoğunlaştırmak yerine pratik çalışmalara daha çok süre tanımak uygun olacaktır. Örneğin, teorik eğitimlerde materyal tanıtımı, fotoğraf ya da video gösterimi, ilkyardım uygulamaları, organizasyon çalışmaları ve malzemelerin kuşatılması gibi pratik eğitimlere daha çok zaman ayrılabilir.

 

Tablo 1. Önerilen süreler

BİR YILDIZ DALICI TEORİK EĞİTİM PROGRAMI BİR YILDIZ DALICI PRATİK EĞİTİM PROGRAMI

1T1
1T2
1T3
1T4
1T5
1T6
1T7
1T8
1T9
1T10
1T11
1T12
1TEk1

Yönetsel Ders
Temel Donanım
Temel Dalış İşaretleri
Basınç Hacim İlişkileri
Dalış Donanımı
Fizik - Fizyoloji
Yüzerlik Ekipmanları
Dalış Giysileri ve Yrd. Malzeme
Malzeme Bakım ve Saklanması
Kendini ve Başkasını Kurtarma
Güvenli Dalış Kuralları
Dalış Bölgesi Seçimi ve Koruma
Dalış Tablolarına Giriş

20 dak.
30 dak.
20 dak.
40 dak.
40 dak.
40 dak.
30 dak.
30 dak.
30 dak.
40 dak.
40 dak.
30 dak.
30 dak.

1P1
1P2
1P3
1P4
1P5

Dalış Malzemesi Tanıtımı
Pratik Havuz Çalışmaları
Birinci Eğitim Dalışı
İkinci Eğitim Dalışı
Üçüncü Eğitim Dalışı
Dördüncü Eğitim Dalışı
Beşinci Eğitim Dalışı

60 dak
Yeterince
30 dak.
30 dak.
30 dak.
30 dak.
30 dak.

 

c) Pratik eğitim: Bir yıldız dalıcı, açık deniz dalış malzemelerini sığ sularda doğru olarak kullanan, yeterli teorik ve pratik eğitimi alarak açık deniz dalışı için bu donanımı kullanmaya hazır duruma gelmiş olan dalıcıdır. Bir yıldız dalıcı eğitiminde gerekli 5 deniz dalışı öncesinde ilk pratik eğitimlerin havuz ya da kapalı deniz bölgelerinde gerçekleştirilmesi gerekir.

d) Pratik eğitim becerileri

1. ABC ile baş suda yüzme
2. ABC ile sırt üstü yüzme
3. Burun refleksi çalışması
4. Serbest dalış çalışması
5. Dalış donanımı hazırlama ve kontrolü
6. Dalış donanımının sökülmesi
7. Dalış eşi kontrolü
8. Suya giriş teknikleri 1 (tekneden / iskeleden / platformdan)
9. Suya giriş teknikleri 2 (bottan)
10. Suya giriş teknikleri 3 (kıyıdan)
11. Yüzeyde nötr yüzerlik kontrolü
12. Kontrollü alçalma
13. Kontrollü yükselme
14. İkinci kademe regülatör bulma (yandan)
15. İkinci kademe regülatör bulma (omuzdan)
16. İkinci kademe regülatör temizleme (nefes ile)
17. İkinci kademe regülatör temizleme (serbest akış butonu ile)
18. Yarım maske tahliye
19. Tam maske tahliye
20. Maskesiz soluma
21. Yedek hava kaynağı (ahtapot) kullanımı
22. Ana hava kaynağından hava paylaşma (çimlenme)
23. Yedek hava kaynağı (ahtapot) ile yükselme
24. Serbest akışlı ikinci kademe regülatörden hava soluma
25. Yüzerlik – 1 (palet ucunda askıda kalma)
26. Yüzerlik – 2 (orta suda askıda kalma)
27. Yüzeyde dalış donanımının çıkarılması giyilmesi
28. Yüzeyde ağırlık kemerinin çıkarılması takılması
29. Sualtında dalış donanımının çıkarılması giyilmesi
30. Sualtında ağırlık kemerinin çıkarılması takılması
31. Dalış donanımı ile yüzeyde yorgun dalıcı çekme / taşıma

e) Pratik uygulamalarda önerilen sıralama

1P1 İLK DALIŞ

1. Dalış donanımının tanıtılması
2. Doğru maske seçimi, giyilmesi, ayarlanması ve buğu önleme teknikleri
3. Kulak eşitleme teknikleri
4. Dalış donanımının hazırlanması
5. Palet giyme teknikleri
6. ABC ile su üstü çalışmaları
• Baş suda yüzme
• Sırt üstü yüzme
• Burun refleksi çalışması
• Serbest dalış
7. Suya giriş teknikleri
• Tekne / iskele / platform
• Bot
• Kıyı
8. Yüzeyde nötr yüzerlik kontrolü
9. Kontrollü alçalma çalışması
10. Nefes düzenleme ve ilk adaptasyon çalışması
11. Regülatör temizleme
• Nefes vererek
• Serbest akış butonu ile
12. Regülâtör bulma (Yandan)
13. Yedek hava kaynağı (ahtapot) kullanımı
• Aktif-havası biten
• Pasif- hava veren
14. Maske temizleme
• Yarım maske boşaltma
• Tam maske boşaltma
15. Palet ucu yüzerlik çalışmaları
16. Sudan çıkış teknikleri
17. Dalış sonrası donanımın sökülmesi

1P2 İKİNCİ DALIŞ

1. Dalış donanımının hazırlaması,
2. Suya giriş teknikleri
• Tekne / iskele / platform
• Bot
• Kıyı
3. Kontrollü alçalma çalışması
4. Nefes regülasyonu ve adaptasyon
5. Regülatör temizleme
• Nefes vererek.
• Serbest akış butonu ile
6. Regülatör bulma
• Yandan
• Omuzdan
7. Alternatif hava kaynağı (ahtapot) kullanımı
• Aktif-havası biten
• Pasif- hava veren
8. Ana hava kaynağı ile hava paylaşımı (çimlenme)
• Aktif-havası biten
• Pasif- hava veren
9. Maske temizleme
• Tam maske boşaltma
• Maske çıkartıp takma
10. Maskesiz soluma
11. Palet ucu yüzerlik çalışması
12. Sudan çıkış teknikleri
13. Dalış sonrası donanımın sökülmesi

1P3 ÜÇÜNCÜ DALIŞ

1. Dalış donanımının kurulması
2. Suya giriş teknikleri
• Tekne / iskele / platform
• Bot
• Kıyı
3. Su üstünde dalış donanımı kuşanma
4. Su üstünde ağırlık kemeri sökme takma
5. Kontrollü alçalma çalışması
6. Nefes düzenleme ve adaptasyon
7. Maske temizleme
• Tam maske boşaltma
• Maske çıkartıp takma
8. Maskesiz soluma
9. Alternatif hava kaynağı (ahtapot) kullanımı
• Aktif-havası biten
• Pasif- hava veren
10. Orta suda askıda kalma
11. Yedek hava kaynağı (ahtapot) ile yükselme çalışması
12. Sudan çıkış teknikleri
13. Dalış sonrası donanımın sökülmesi

1P4 DÖRDÜNCÜ DALIŞ

1. Dalış donanımının hazırlanması
2. Suya giriş teknikleri
• Tekne / iskele / platform
• Bot
• Kıyı
3. Su üstünde dalış donanımının çıkarma ve yeniden kuşanma
4. Su üstünde ağırlık kemeri sökme takma
5. Kontrollü alçalma çalışması
6. Nefes düzenleme ve adaptasyon
7. Serbest akışlı ikinci kademe regülatörden nefes alma
8. Maske temizleme
• Tam maske boşaltma
• Maske çıkartıp takma
9. Maskesiz soluma
10. Sualtında ağırlık kemeri çıkarılması takılması
11. Sualtında dalış donanımı çıkarılması giyilmesi
12. Orta suda askıda kalma
13. Kontrollü yükselme
14. Sudan çıkış teknikleri
15. Dalış sonrası donanımın sökülmesi

1P5 BEŞİNCİ DALIŞ

1. Dalış donanımının hazırlanması
2. Suya giriş teknikleri
• Tekne / İskele / Platform
• Bot
• Kıyı
3. Su üstünde dalış donanımını çıkarılması giyilmesi
4. Su üstünde ağırlık kemeri çıkarılması takılması
5. Kontrollü alçalma çalışması
6. Nefes düzenleme ve adaptasyon
7. Regülatör temizleme
• Nefes vererek
• Serbest akış butonu ile
8. Regülatör bulma
• Yandan
• Omuzdan
9. Alternatif hava kaynağı (ahtapot) kullanımı
• Aktif-havası biten
• Pasif- hava veren
10. Maske Temizleme
• Tam maske boşaltma
11. Maskesiz soluma
12. Sualtında ağırlık kemeri çıkarılması takılması
13. Sualtında dalış donanımı çıkarılması giyilmesi
14. Orta suda askıda kalma
15. Kontrollü yükselme
16. Dalış donanımı ile su üstünde yorgun dalıcı çekme / taşıma
17. Sudan çıkış teknikleri
18. Dalış sonrası donanımın sökülmesi

Şirinyalı Mah. Lara Cad. No:24 Akra Hotel Plajı ,
07100 ANTALYA

0533 544 49 28
info@stardivingacademy.com

Tüm hakları Star Diving Academy'ye aittir © 2014 - 2019
Tasarım Ajansweb